Społeczność lokalna dzielnicy Wyczerpy – Aniołów.

Dajemy możliwości, aby Mieszkańcy Dzielnicy, w każdym wieku, mogli aktywnie działać obywatelsko, ekologicznie, sportowo i rekreacyjnie. Pomagamy osobom dorosłym odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Integrujemy całą społeczność, pozyskując jednocześnie Partnerów do wspólnych działań na Jej rzecz. Wyłaniamy społecznych liderów, którzy wykorzystując swoje mocne strony zmieniają oblicze Dzielnicy.

CAO Wyczerpy-Aniołów, to miejsce w którym podejmowane są działania na rzecz społeczności lokalnej: rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Naszą misją jest zbudowanie zintegrowanej i świadomej wspólnoty lokalnej, w której każdy będzie mógł nie tylko zaspokoić swoje potrzeby, ale również uzyskać niezbędną fachową poradę i wsparcie, także ze strony wspólnoty.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

DOSL Wyczerpy-Aniołów, to miejsce w którym podejmowane są działania na rzecz społeczności lokalnej: rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Naszą misją jest zbudowanie zintegrowanej i świadomej wspólnoty lokalnej, w której każdy będzie mógł nie tylko zaspokoić swoje potrzeby, ale również uzyskać niezbędną fachową poradę i wsparcie, także ze strony wspólnoty.

Nordic Walking w Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów

zadanie realizowane w ramach B.O Cz – wy (IV – X 2017 r.)

Anielskie Wyczerpy

koncert kolęd w DPS, integrujący Podopiecznych DPS z rodzinami oraz ze społ. lokalną Dzielnicy Wyczerpy Aniołów (13.12. 2018 r.)

Konferencja Depresja i jej oblicza

zadanie publiczne dofinansowane przez Gminę Miasto Cz – wa (30.03. 2017 r.),

Utworzenie NZOZ Kondycja

Utworzenie NZOZ Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia KONDYCJA – (1.10.2018 r.) www.kondycja.czest.pl,

Profilaktyk dla kobiet - zajęcia Jogi i Zumby

bezpłatne zajęcia z Zumby i Jogi, wykłady profilaktycznymi (marzec – grudzień 2019 r.),

Moje życie mój wybór.

zajęcia edukacyjne i warsztaty int. z osobami z niepełn. dla młodzieży szkół podstawowych, tematyka hejtu i środków psychoaktywnych (IX – XII 2019),

Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych

warsztaty dla młodzieży licealnej, kampania Białych Serc, obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii – powierzenie zadania przez Urząd Miasta Cz – wy (VII – XII 2019),

Quest

quest z udziałem mieszkańców Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów przy pomocy specjalistów z krakowskiej Fundacji „Mapa pasji”, a kolejny „Quest – Mieszkańcy na ścieżkach Częstochowy” odbył się w terminie (7 – 8 października 2020 r.) w ramach grantu senioralnego otrzymanego od Zarządu Województwa Śląskiego.

Dzielnia z herbem w tle

Dzielnia z herbem w tle

Senioralne duety

Senioralne duety

Skip to content