Dzielnica Wyczerpy – Aniołów tętni życiem, realizowane są inicjatywy podejmowane w wyniku wspólnej aktywności podmiotów działających w Partnerstwie. Kolejne spotkanie, mające na celu zaplanowanie wiosennych akcji zorganizowało nasze Stowarzyszenie 22 marca, a odbyło się ono na zaproszenie Dyrektor Anny Herman w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Mieszkańcy Dzielnicy mogą liczyć na pojawienie się niebawem ciekawych propozycji, do których oczywiście będą zapraszani, aby czynnie w nich uczestniczyć.

Zobacz więcej

Skip to content