W ramach zadania realizowanego przez nasze Stowarzyszenie pt. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”, finansowanego ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii”, uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach warsztatowych organizowanych na terenie Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa. W ramach tych spotkań młodzież rozwijała swoje zainteresowania, jak również poznawała ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Szczególnie przypadła im do gustu gra w bule, która jest wprawdzie najpopularniejsza we Francji, ale coraz częściej grają w nią ludzie na całym świecie.

Skip to content